skandaleen:

det finns en gräns för hur mycket man orkar ta, och jag har tänkt att jag har krossat den gränsen så många gånger, men jag har fortsatt, försökt, bara för att bli ännu mer krossad än innan

(via troddejagklarademigensam)

kars:

I am awake but at what price

(via seanp0donnell)

somnifik:

the chemistry between me and any kind of food is just whoa

(via yelled)

laptopped:

imagine banana with any other vowel

bununu

benene

bonono

binini

bynyny

(via yelled)

asylum-art:

Everyday Objects With Faces Are Awesome

When you walk around and look at everything around you, chances are, you may see a face. It may be human, it may be an animal, but sometimes you can see faces in inanimate objects. This is called Pareidolia: Seeing faces in random things!

(via unreachab1e)

Timestamp: 1410986374